PATLIB történelem

PATLIB-központok Európaszerte (2007-)

A mai napig több mint 320 PATLIB-központ alakult az Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozott országok körében.

Minden országban a nemzeti hivatalok végzik a közvetlen koordinációt.

Az Európai Szabadalmi Hivatal oldalán további információ található a hálózatban működő tanácsadó központokról.


1999-2007

A PATLIB '98 konferecián elhangzott bejelentést követő két évben megalakultak Európa első PATLIB-központjai, melyek együttműködéseikkel kapcsolódtak a helyi kereskedelmi és iparkamarákhoz és a felsőoktatási intézményekhez. A jellemző és célszerű működtetést egyetemi könyvtárak és egyetemi technológiatranszfer szervezetek vállalták fel.

 

Magyarországon a Magyar Szabadalmi Hivatal közreműködésével Miskolcon 2004-ben, Szegeden 2005-ben, Debrecenben 2006-ban, Sopronban, Győrben és Pécsen 2007-ben nyíltak meg a PATLIB-központok.


1989-1998

1989-től az Európai Szabadalmi Egyezmény tagországainak szabadalmi könyvtárai és az iparjogvédelmi információszolgáltatásban érdekelt szervezetek képviselői rendszeresen az  EPIDOS, az Európai Szabadalmi Hivatal Információs és Dokumentációs Alhivatala szervezésében úgynevezett PATLIB éves konferenciák keretében tanácskoztak a hatékonyabb információs és ügyfélszolgálat kérdéseiről.

 

"Az Európai Szabadalmi Hivatal információpolitikájában 1997 volt a fordulat éve. A nemzetközi összefüggésekben való gondolkodás arra a felismerésre vezette az EPO illetékeseit, hogy minden területen nyitniuk kell. A nyitás igénye az információtechnikai fejlesztésekre éppúgy vonatkozik, mint az árpolitikára, vagy a felhasználók különböző csoportjaival való kapcsolatra.

 

Alapvető változásokat jelentett az új alapelvek megfogalmazása:

  • Az európai szabadalmaztatás díjainak csökkentése.
  • Minden ország szabad hozzáférést biztosítson a szabadalmi információhoz.
  • Ingyenes szolgáltatás a tagországoknak, illetve önköltséges szolgáltatás a nem tagországoknak.
  • A technológiaközvetítő központok támogatása szabadalmi információval."

...

 

"A PATLIB '98 konferencia ünnepélyes záróaktusán Ingo Kober, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke kitért arra a hatalmas szemléleti változásra, amely az elmúlt évvel kezdődött az EPO égisze alatt zajló szabadalmi információszolgáltatásban. A 2000. éven túlmutató perspektívát rajzolt az iparjogvédelemben részt vevők számára, megemlítve a hamarosan kijelölendő PATLIB-központok jövőbeli jelentőségét és szerepét a regionális iparjogvédelmi szolgáltatásban."

 

(Bakos É.:A szabadalmi információszolgáltatás aktuális kérdései a PATLIB '98 konferencia tükrében, Tudományos műszaki tájékoztatás, 45. évfolyam (1998) 12. szám)